محاسبه قیمت

پکیجتو از اینجا بچین و قیمتشو ببین

پکیج فیلم برداری

کلیپ عروسی

پکیج عکاسی


0تومان
* Required

 

شیوه های پرداخت (در صورت نداشتن آلبوم)

زمان عقد قرارداد ۱۰% از کل قرارداد

یک هفته مانده به برنامه پرداخت نوع دوم ۷۰% از باقی مانده قرارداد

زمان تحویل کار پرداخت نوع سوم ۲۰% از مبلغ قرارداد

شیوه های پرداخت (در صورت داشتن آلبوم)

۱۰% عقد هنگام عقد قرارداد

۵۰% یک هفته مانده به برنامه

۴۰% تحویل کار

برای اطلاع بیشتر باما تماس بگیرید

نشانی: شهریار خیابان شهی حاج اسماعیلی استودیو پاییز