محاسبه قیمت

پکیجتو از اینجا بچین و قیمتشو ببین


پکیج پایه

فیلم برداری 2 دوربین Full HD SLR

هلی شات باغ

1 عدد شاسی 70*100 سر مجلسی

2عدد عکس 30*20 شاسی والدین

10 عدد لیت 15*10 شاسی مهمان

عکاسی باغ و عمارت

عکاسی اسپرت آتلیه

مونتاژ


پکیج فرمالیته

پکیج فرمالیته

شمال، قشم، استانبول

شامل: فیلمبرداری 4k

تصویر برداری هوایی: هلی شات

تصویر برداری حرکتی: رونین

عکاسی: رئال و ژستی

مونتاژ فیلم


سایر افزودنی ها


پکیج عکاسی


0تومان
* Required

 

شیوه های پرداخت (در صورت نداشتن آلبوم)

زمان عقد قرارداد 10% از کل قرارداد

یک هفته مانده به برنامه پرداخت نوع دوم 70% از باقی مانده قرارداد

زمان تحویل کار پرداخت نوع سوم 20% از مبلغ قرارداد

شیوه های پرداخت (در صورت داشتن آلبوم)

10% عقد هنگام عقد قرارداد

50% یک هفته مانده به برنامه

40% تحویل کار

برای اطلاع بیشتر باما تماس بگیرید

نشانی: شهریار خیابان شهی حاج اسماعیلی استودیو پاییز