پکیج یک

پکیج یک

فیلمبرداری 2 دوربین Full HD SLR

 1 عدد شاسی 70*100 سر مجلسی

2 عدد عکس 30*20 شاسی والدین

10 عدد لیت 15*10 شاسی میهمان

عکاسی آتلیه و باغ

عکاسی اسپرت آنلیه (هدیه ویژ] پاییز)

مونتاژ

پکیج یک
پکیج یک

برای محاسبه قیمت پکیج ها به این قسمت مراجعه کنید.

برای تماس باما به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده خدمات ما به این قسمت مراجعه کنید.